Realizované významné zakázky

 

SVJ Gagarinova čp. 384, Pardubice

rekonstukce elektroinstalace společných prostor hromosvod

domácí telefony

2020
SVJ  Demokratické mládeže čp. 369, Pardubice oprava elektroinstalace společných prostor 2019
Město Přelouč výměna osvětlovacích těles ve sportovní hale 2019
SOU Plynárenské Pardubice rekonstrukce rozvodny NN 2018
SVJ  Macanova čp. 2424, Pardubice rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 2018
SVJ  Sladkovského čp. 1566, Pardubice rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 2018
SVJ  J. Janáčka  čp. 1225, Pardubice

rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

hromosvod

domácí telefony

2017
SVJ  Gočárova  čp. 1225, Hradec Králové

rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

hromosvod

domácí telefony

2016
SVJ  Jilemnického čp. 2239, Pardubice rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 2015

 

 

 

 

   
     

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.