Realizované významné zakázky

 

Akce

Rok výstavby

Druh prací

BD  ul. Jungmannova, Pardubice

2016

elektroinstalace společných prostor

BD  ul. Jilemnického,

Pardubice

2016

elektroinstalace společných prostor

BD  ul. Polská,

 Pardubice

2016

elektroinstalace společných prostor

Muzeum loutkařských kultur Chrudim

2015

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Zámek Sychrov -

rekonstrukce sociálního zázemí

2015

silnoproudá elektroinstalace

Univerzita Pardubice -

 úprava tělocvičny

2014

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Bytový dům ul. Havlíčkova, Pardubice

2014

stavební a elektroinstalační práce

SPŠCH  Pardubice

2014

stavební a elektroinstalační práce

Areál firmy Antares Heřmanův Městec

2014

silnoproudá elektroinstalace

Areál firmy Finaltech Staré Hradiště

2014

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Areál firmy Retia

2013

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Gymnázium Chrudim –víceúčelový  sál

2013

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Zámek Choltice bč.5

2013

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Bytový dům Chrudim

2012

silnoproudá elektroinstalace

Zámek Pardubice

2012

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Provozovna Mc Donald, Pardubice

2011

silnoproudá elektroinstalace

Horní Bradlo – výrobní objekt

2011

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Zelená brána Pardubice

2011

hromosvod

Východočeská galerie, b.č.4, Zámek Pardubice

2011

silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Administrativní centrum Vinice Pardubice

2010

silnoproudá elektroinstalace

ACERBIS Moravany

2009

elektroinstalace průmyslové haly

Obec Třemošnice

2009

přeložka VN 35 kV

Obec Slepotice

2009

rekonstrukce kabelových rozvodů NN

Bytový dům J. Palacha,

Pardubice

2008

                          STA                              

Sklad Paramo Pardubice

2008

EPS

ČSOB Pojišťovna Pardubice

2007

strukturovaná kabeláž  a silnoproudá elektroinstalace